Nurse Placement
FR | NL | EN
Email
Password
Forgot Password?

FIRST JOBBOARD
FOR NURSES IN BELGIUM

DAG- EN NACHTVERPLEGER (V/M/X) (A4519T)

CPAS de Bruxelles - OCMW van Brussel
Bruxelles / Bruxelles
22/12/2021


Organisation description
Het OCMW van de Stad Brussel voert een dynamisch actiebeleid ten dienste van elke inwoner van Brussel, en doet dit in een geest van respect, solidariteit, engagement, openheid en innovatie. Het biedt zijn werknemers - vandaag bijna 3000! - een flexibele werkomgeving waar integriteit, enthousiasme en professionalisme centraal staan.

Job description
Vandaag is het OCMW op zoek naar een dag- en nachtverpleger voor het Departement van Instellingen en Medische Zorgen. De verpleger is verantwoordelijk voor het organiseren, het opvolgen en het toedienen van de zorgen aan de bewoners in de rusthuizen en/of de rust- en verzorgingstehuizen.. De verpleegzorgen zullen zich harmonieus inpassen in de globale begeleiding van de bewoners, in een perspectief van lichamelijk, psychisch en sociaal welzijn.

Jouw verantwoordelijkheden

- Je neemt actief deel aan het implementeren van het levensproject in de instelling.
- Je observeert, interpreteert en beoordeelt de toestand van de bewoner. Je past de gepaste maatregelen toe
- Je neemt actief deel aan de multidisciplinaire vergaderingen
- Je volgt met aandacht de medische onderzoeken aan de bewoners
- Je waakt over de goede toepassing van de voorschriften, van de regels en van de procedures die binnen het tehuis van kracht zijn
- Je waakt over het beheer van het dossier van de bewoner: Je vult het aan en je ondertekent uw handelingen
- Je bevoorrecht de samenwerking en u onderhoudt het contact met de verschillende interne en externe partners en tussenkomende partijen (paramedisch team, behandelende artsen, families en nabestaanden, ziekenhuizen, coördinerend geneesheer, referent dementie, enz.)
- Je brengt verslag uit aan uw hiërarchische lijn
- Bij afwezigheid van de hoofdverpleger staat Je in voor het beheer en de omkadering van de teams, in samenwerking met de andere verplegers


Demanded profile
- Je hebt een Belgisch diploma (diploma van bachelor in verpleegkunde) of bent in het bezit van een gelijkvormigheidsattest dat je buitenlandse studies gelijkstelt aan het vereiste diploma op het moment van de aanwerving
- Beschikken over een definitief RIZIV-nummer als verpleegkundige
- Willen deelnemen aan het scheppen van een aangename leefsfeer voor de bewoners
- Zich willen inzetten in de globale aanpak van de bejaarde
- Je bent houder van een SELOR-taalbrevet of bereid dit te behalen

- Houder zijn van een vaardigheid of van een bijzondere professionele titel in de geriatrie en/of in palliatieve zorgen, tweetalig zijn (NL/FR) zijn, beschikken over een beroepservaring in rust- en verzorgingstehuis en/of in geriatrie zijn troeven.


Offer
- Een flexibele en gevarieerde werkomgeving
- Een arbeidsovereenkomst van verschillende types met aantrekkelijke voordelen (meer info hierover vindt u op onze website (http://ocmwbxl.brussels) onder “Werk bij het OCMW – Hoe toe te passen”)
- Een weddeschaal BH1 overeenkomstig de weddeschalen van de plaatselijke besturen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met een minimum bruto maandsalaris aan de huidige index van 2.394,74 € (dat hoger kan zijn na de valorisatie van vroegere beroepservaring en het slagen voor het SELOR-taalexamen)

Word lid van ons team!

Stuur ons zo snel mogelijk je volledige sollicitatiedossier via https://irisbox.irisnet.be/irisbox/formulier/ocmw-van-brussel/selectie of via het e-mailadres: selections@ocmwbxl.brussels met verplichte vermelding van het referentienummer A4519T

Voor meer informatie over de te verstrekken documenten en onze selectieprocedure kan je terecht op onze website (“Werk bij het OCMW – hoe toe te passen”)